Διαγωνισμός της ΣΑΑΠΠ για υποβολή οικονομοτεχνικών προσφορών

H Συντεχνία Αρτοποιών Αθηνών Προαστίων και Περιχώρων (ΣΑΑΠΠ) μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, προκηρύσσει διαγωνισμό και προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές αλεύρου να υποβάλλουν έγγραφες προσφορές για την προμήθεια αλεύρων, με κριτήρια την καλύτερη τιμή για τα είδη και τις ποικιλίες των αλεύρων. Τα κριτήρια περιγράφονται αναλυτικότερα στην ιστοσελίδα της Συντεχνίας.

Σχολιάστε