Εκδήλωση ΣΕΒΤ με θέμα: “Η έρευνα & η καινοτομία, το κλειδί για την ανάπτυξη”

Στο πλαίσιο της ελληνικής τεχνολογικής πλατφόρμας “Food for Life” και του ευρωπαϊκού έργου “CAPINFOOD”, ο Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων διοργανώνει εκδήλωση με θέμα «Η Έρευνα & η Καινοτομία:  Το κλειδί για την ανάπτυξη» τη Δευτέρα 10 Δεκεμβρίου 2012.  

Στόχος της εκδήλωσης – brokerage event – είναι να βρεθούν στο ίδιο τραπέζι ερευνητές από διάφορα πανεπιστήμια και ερευνητικά ινστιτούτα της Ελλάδας με εκπροσώπους της Βιομηχανίας Τροφίμων προκειμένου να ανταλλάξουν απόψεις για την προώθηση της έρευνας και καινοτομίας και να συζητήσουν τη μεταξύ τους συνεργασία.

Μέσα από αυτή την πρωτοβουλία η ελληνική βιομηχανία τροφίμων αποδεικνύει έμπρακτα την πεποίθησή της ότι η επένδυση στην έρευνα και η εφαρμογή καινοτόμων προτάσεων, παράλληλα με τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και την εξωστρέφεια, αποτελούν τα βασικά εφόδια για να μπορέσουν σήμερα οι ελληνικές επιχειρήσεις να καλύψουν τις ολοένα αυξημένες απαιτήσεις των καταναλωτών για ασφαλή και ποιοτικά τρόφιμα που καλύπτουν τις σύγχρονες ανάγκες τους και προάγουν την ανθρώπινη υγεία. Μέχρι σήμερα στην εθνική πλατφόρμα συμμετέχουν oι βασικοί “εταίροι” του κλάδου των τροφίμων, 25 επιστημονικοί φορείς, συμπεριλαμβανομένων πανεπιστημίων, ερευνητικών και λοιπών φορέων, που εμπλέκονται ενεργά με την έρευνα στο χώρο των τροφίμων και της διατροφής, καθώς και μεγάλος αριθμός επιστημόνων από τη Βιομηχανία. Κύριο στόχο της πλατφόρμας “Food for Life” αποτελεί η ένταξη των ερευνητικών προσπαθειών γύρω από τα τρόφιμα σε μια ενιαία στρατηγική, η οποία θα προσβλέπει στο να μεγιστοποιηθούν τα αποτελέσματα της έρευνας προς όφελος του καταναλωτή αλλά και φυσικά στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί σε δύο μέρη. Στο πρώτο μέρος οι ερευνητικές ομάδες θα παρουσιάσουν τη σύνθεσή τους, τις ερευνητικές τους δραστηριότητες και τα ερευνητικά αποτελέσματα, που έχουν εφαρμογή στη Βιομηχανία Τροφίμων ενώ στο δεύτερο μέρος θα πραγματοποιηθούν οι «Δράσεις Δικτύωσης», όπου θα διευκολυνθεί η πραγματοποίηση συναντήσεων μεταξύ των εκπροσώπων της Βιομηχανίας και των ερευνητικών ομάδων από τα πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα, που θα παρουσιάσουν τις ερευνητικές τους.

Σχολιάστε