ΕΣΠΑ: Eνίσχυση της νησιωτικής τουριστικής επιχειρηματικότητας

Στις 31 Μαϊου ξεκινάει η χορήγηση χαμηλότοκων δανείων για κεφάλαια κίνησης και για επενδύσεις θα διατεθούν μέσω του προγράμματος του ΕΤΕΑΝ σε Τουριστικές επιχειρήσεις που εδρεύουν σε νησιά όλης της χώρας.

Oι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις μπορούν να απευθύνονται άμεσα στην τράπεζα της επιλογής τους για την υποβολή αιτήσεων. Τα δάνεια θα διαμορφώνονται από 10.000 έως 30.000 ευρώ, με επιτόκιο 2,8% και η διάρκεια αποπληρωμής τους θα είναι 4ετής. Ειδικά για τις επιχειρήσεις που εδρεύουν σε νησιά με πληθυσμό μικρότερο των 3.100 κατοίκων καθώς και για επενδύσεις που θα γίνουν στα νησιά αυτά από επιχειρήσεις με έδρα οπουδήποτε στην Ελλάδα, το επιτόκιο θα είναι μηδενικό

Για περισσότερες πληροφορίες καθώς και για την λίστα των Τραπεζών, επιλέξτε ΕΔΩ

Σχολιάστε