Ημερίδα ΕΦΕΤ: Αρωματικές ύλες τροφίμων

Ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων, στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του στον τομέα της πληροφόρησης των αρμόδιων φορέων και υπηρεσιών, των επιχειρήσεων τροφίμων και κάθε άλλου ενδιαφερόμενου (π.χ. ακαδημαϊκή κοινότητα, καταναλωτές) σχετικά με την ισχύουσα νομοθεσία σε θέματα ελέγχου τροφίμων, διοργανώνει ημερίδα με θέμα: ” Αρωματικές ύλες τροφίμων. Νέο νομοθετικό πλαίσιο – ενωσιακή λίστα αρωματικών ουσιών και επιπτώσεις στη βιομηχανία τροφίμων”  που θα πραγματοποιηθεί στις 11 Ιουνίου 2013 στην Αθήνα, στο Ξενοδοχείο The Athenian Callirhoe Exclusive Hotel, Λεωφ. Καλλιρρόης 32 & Πέτμεζα.

Στην ημερίδα θα παρουσιασθούν θέματα όπως το νέο νομοθετικό πλαίσιο για την έγκριση των αρωματικών υλών, οι εξελίξεις στον καθορισμό της ενωσιακής λίστας αρωματικών ουσιών και πρώτων υλών, οι απαιτήσεις ως προς την επισήμανση και η παρουσία ορισμένων φυσικώς απαντώμενων ανεπιθύμητων ουσιών μέσω συστατικών τροφίμων με αρωματικές ιδιότητες. Επίσης θα δοθεί η δυνατότητα να παρουσιασθεί η παραγωγή και χρήση των αρωματικών ουσιών από τη βιομηχανία τροφίμων αλλά και η επίπτωση σε αυτήν της εφαρμογής της νέας ενωσιακής λίστας των αρωματικών ουσιών. Τέλος θα γίνει αναφορά σε θέματα που αφορούν στη χρήση αρτυμάτων καπνού από τη βιομηχανία τροφίμων και το νέο ενωσιακό πλαίσιο. Τη θεματολογία θα καλύψουν διακεκριμένοι ομιλητές από τους αρμόδιους φορείς και από το χώρο της βιομηχανίας.

Η ημερίδα απευθύνεται σε κάθε ενδιαφερόμενο (αρμόδιες αρχές, στελέχη βιομηχανίας, ακαδημαϊκή κοινότητα, καταναλωτές). Η παρακολούθηση της ημερίδας είναι δωρεάν. Ωστόσο, λόγω του περιορισμένου αριθμού συμμετεχόντων είναι απαραίτητη η συμπλήρωση και αποστολή της Δήλωσης Συμμετοχής έως τις 7 Ιουνίου στην ηλεκτρονική διεύθυνση reg-flav@efet.gr ή στο Fax: 2106971584. Η Δήλωση Συμμετοχής έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΕΦΕΤ.

Σχολιάστε