Ημερίδα του ΕΦΕΤ στην 13η Αρτόζα

Την 25η Φεβρουαρίου 2013, στα πλαίσια της 13ης Αρτόζας, θα πραγματοποιηθεί ημερίδα του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ) με θέμα ” Το πρόγραμμα QBake, πρόσφατες τεχνολογικές εξελίξεις στην αρτοποιία και σχετικές δράσεις του ΕΦΕΤ”. 

Ξένοι και Έλληνες ομιλητές θα πλαισιώσουν το πρόγραμμα της ημερίδας που σκοπό έχει να ενημερώσει τους Έλληνες επαγγελματίες για το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα QBake, τις μεθόδους κατάρτισης, το εκπαιδευτικό υλικό και τα εργαλεία αξιολόγησης. Επιπλέον, η ημερίδα στοχεύει στην παρουσίαση των πρόσφατων τεχνολογικών εξελίξεων στον κλάδο τροφίμων αλλά και στην παρουσίαση των επίσημων ελέγχων στις παραγωγικές μονάδες και στα προϊόντα αρτοποιίας.

Η ημερίδα θα ξεκινήσει στις 10:00 με τις εγγραφές και τον χαιρετισμό του προέδρου του ΕΦΕΤ και θα κλείσει στις 15:00 με ανοιχτή συζήτηση. 

Σχολιάστε