Η Ευρωπαϊκή Ένωση αναγνωρίζει το έργο του ΕΦΕΤ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αναγνωρίζοντας την επιτυχή ολοκλήρωση του Διερευνητικού Κοινοτικού Συντονισμένου Προγράμματος «Παρακολούθηση του επιπολασμού του παθογόνου μικροοργανισμού Listeria monocytogenes σε έτοιμα προς κατανάλωση τρόφιμα», τα αποτελέσματα του οποίου είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του ΕΦΕΤ (http://www.efet.gr), κατέβαλε στον ΕΦΕΤ το πόσο των 30.865,00€.

Η υλοποίηση του ανωτέρω Προγράμματος ξεκίνησε ύστερα από σχετική απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τον Ιανουάριο του 2010 και ολοκληρώθηκε τον Ιούνιο του 2012. Αφορούσε στην παροχή στοιχείων για την αναθεώρηση της Ενωσιακής Νομοθεσίας σχετικά με τα μικροβιολογικά κριτήρια σε έτοιμα προς κατανάλωση τρόφιμα ζωικής προέλευσης. Για την επιτυχή ολοκλήρωσή του ο ΕΦΕΤ και συγκεκριμένα η Διεύθυνση Εργαστηριακών Ελέγχων, συνεργάστηκε με την Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) και το Κέντρο Κτηνιατρικών Ιδρυμάτων Αθηνών/ Ινστιτούτο Υγιεινής Τροφίμων.

Ο Πρόεδρος του ΕΦΕΤ, κ. Γιάννης Μίχας, σε δήλωσή του αναφέρει ότι: «Με την καταβολή της χρηματοδότησης από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αφενός μεν επιβραβεύεται η επιστημονική επάρκεια του προσωπικού του ΕΦΕΤ, αφετέρου αναγνωρίζεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση η ικανότητα του ΕΦΕΤ να φέρει εις πέρας σύνθετα έργα η συμβολή των οποίων είναι καθοριστική στη διαμόρφωση της Ενωσιακής Νομοθεσίας για την υγιεινή και ασφάλεια των τροφίμων».

Σχολιάστε