Καφές στα αρτοποιεία

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμό ΔΙΑΔΠ/Φ.Α. 2.1/34824 (ΦΕΚ 3402\ 31.12.2013) τεύχος Β’ απόφαση: «Απλούστευση και Προτυποποίηση των διοικητικών διαδικασιών γνωστοποίησης ίδρυσης και λειτουργίας Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος λιανικής διάθεσης τροφίμων κια ποτών (κατηγορίας ΙΙΙ της Υγειονομικής ΔΙάταξης)- ένταξη των διαδικασιών στα Κ.Ε.Π. που λειτουργούν ως Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (Ε.Κ.Ε)» , επετράπη σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 19 η παρασκευή και πώληση καφέ πάσης φύσεως σε διερχόμενους πελάτες από τα πρατήρια άρτου και ειδών ζαχαροπλαστικής των αρτοποιείων.

Δείτε το σχετικό ΦΕΚ

Σχολιάστε