Κρητική κουζίνα με σήμα ποιότητας

Τα Κρητικά προϊόντα και η Κρητική κουζίνα διεκδικούν σημαντική θέση στην διεθνή γαστρονομία λόγω της αναγνωρισμένης υψηλής τους ποιότητας και των ευεργετικών επιδράσεων στην ανθρώπινη υγεία. Το «Σήμα Ποιότητας Κρητικής Κουζίνας της Περιφέρειας Κρήτης» στοχεύει σε συμμετοχή εστιατορίων από όλα τα σημεία του νησιού και στην δημιουργία σχέσεων εμπιστοσύνης με τους καταναλωτές, ούτως ώστε να παίξει καθοριστικό ρόλο στην προώθηση του νησιού ως γαστρονομικό προορισμό.

Το «Σήμα Ποιότητας Κρητικής Κουζίνας της Περιφέρειας Κρήτης» απονέμεται σε εστιατόρια που προσφέρουν ποιοτική Κρητική Κουζίνα και χρησιμοποιούν αποκλειστικά παρθένο κρητικό ελαιόλαδο και τοπικά προϊόντα. Αποτελεί αναγνωριστικό της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών εστίασης Κρητικής Κουζίνας, αποδίδεται από το «Κρητικό Σύμφωνο Ποιότητας» (φορέας πιστοποίησης) και αποτελεί ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και ένα ισχυρό εργαλείο προβολής για όλες τις επιχειρήσεις μαζικής εστίασης που θα το αποκτήσουν. Απονέμεται στις επιχειρήσεις εκείνες που έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τη σχετική διαδικασία πιστοποίησης.

Δείτε εδώ τις αναλυτικές προδιαγραφές πιστοποίησης εστιατορίων με το «Σήμα Ποιότητας Κρητικής Κουζίνας της Περιφέρειας Κρήτης».

Πηγή: cretan-nutrition.gr

Σχολιάστε