Οδηγός Διαχείρισης Αλλεργιογόνων Τροφίμων για τις βιομηχανίες

Ο Ευρωπαϊκός Σύνδεσμος Βιομηχανιών Τροφίμων και ποτών (FOODDRINK EUROPE) εξέδωσε έναν οδηγό για τη διαχείριση των αλλεργιογόνων τροφίμων από τις βιομηχανίες τροφίμων. Ο οδηγός αυτός ενημερώνει για τους κινδύνους και τις βασικές αρχές διαχείρισής τους σε τρόφιμα ή συστατικά που περιέχουν αλλεργιογόνα ή προκαλούν δυσανεξίες, περιλαμβάνει πρότυπα καθαρισμού και αναλυτικές μεθόδους εφαρμογής τους για τη μείωση ή ακόμα και την εξάλειψη των κινδύνων που ενέχουν τα αλλεργιογόνα τρόφιμα. 

Διαβάστε εδώ τον πλήρη οδηγό.

Σχολιάστε