“ΟΧΙ” του ΕΦΕΤ στη διάθεση ληγμένων τροφίμων

Με νέα αγορανομική νομοθεσία, αφού ολοκληρώθηκε η διαδικασία της διαβούλευσης, και συγκεκριμένα, με το πέμπτο άρθρο του νέου κώδικα, επιτρέπεται η διάθεση τροφίμων περασμένης χρονολογίας ελάχιστης διατηρησιμότητας, πλην όσων προσδιορίζονται από την κείμενη νομοθεσία ως ευαλλοίωτα, με τον όρο ότι αυτά θα πωλούνται σαφώς διαχωρισμένα από τα άλλα τρόφιμα και σε πινακίδα που θα αναρτάται σε αυτά και θα αναγράφεται, με κεφαλαία γράμματα η φράση “Τρόφιμα περασμένης διατηρησιμότητας”.

Στη θύελλα αντιδράσεων που έχει προκληθεί το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας ,Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων απαντά πως έχει προχωρήσει σ’ αυτή τη σημαντική αλλαγή της αγορανομικής νομοθεσίας με σκοπό να υπάρξει σταδιακή αποκλιμάκωση των τιμών. “Πρέπει να γίνει σαφές προς όλους ότι η πώληση μη ευαλλοίωτων προϊόντων ελάχιστης διατηρησιμότητας για ένα σαφώς προσδιορισμένο από τη νομοθεσία χρονικό διάστημα δεν θίγει επ’ ουδενί και σε καμία περίπτωση την υγιεινή και την ασφάλεια των εν λόγω προϊόντων”.

Με ανακοίνωσή του ο ΕΦΕΤ διαφωνεί ριζικά με τη χρήση των ληγμένων προϊόντων και προτάσσει την ανάγκη για προστασία της δημόσιας υγείας. Υπογραμμίζει πως η αγορανομική διάταξη για τα προϊόντα περασμένης διατηρησιμότητας πρέπει να παραμείνει ανενεργή γιατί:

  • δεν μπορεί να διασφαλιστεί η ποιότητα των προϊόντων ούτε η τιμή πώλησής τους,
  • διαχωρίζονται οι πολίτες-καταναλωτές σε δύο κατηγορίες,
  • παραμονεύει ο κίνδυνος του αθέμιτου ανταγωνισμού με τις επιχειρήσεις που δεν θα διαθέτουν ληγμένα προϊόντα,
  • δίνεται λανθασμένα η ευκαιρία σε ορισμένους επιτήδειους να γεμίσουν την αγορά με προϊόντα κακής ποιότητας,
  • βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη ο διάλογος στην Ευρωπαϊκή Ένωση που μετέχει ο ΕΦΕΤ,
  • δεν έχουμε λάβει έγκριση της αρμόδιας επιτροπής της Ε.Ε. για τις αγορανομικές διατάξεις,
  • οι ελεγκτικοί μηχανισμοί της χώρας δεν μπορούν να διασφαλίσουν τους απαραίτητους ελέγχους.

Ο ΕΦΕΤ θεωρεί πως η συγκεκριμένη αγορανομική διάταξη, αν ενεργοποιηθεί, θα μετατρέψει την χώρα μας σε χωματερή προϊόντων περασμένης διατηρησιμότητας και τους πολίτες-καταναλωτές σε πολίτες με τσαλακωμένη αξιοπρέπεια. Ο πρόεδρος του ΕΦΕΤ, κ. Γιάννης Μίχας, δήλωσε πως το Υπουργείο πρέπει άμεσα να αναστείλει την εφαρμογή της συγκεκριμένης διάταξης διότι δεν εξυπηρετεί ούτε τους καταναλωτές ούτε την επιχειρηματικότητα.

 

Σχολιάστε