Παρέμβαση Οργανισμών Πιστοποίησης Βιολογικών για ψεύτικες βεβαιώσεις

Οι Οργανισμοί Ελέγχου και Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων ΒΙΟ Ελλάς και ΔΗΩ τονίζουν τη σημασία της αξιοπιστία των συστημάτων πιστοποίησης στον κλάδο της Βιολογικής Γεωργίας, με αφορμή την εύρεση παραποιημένων βεβαιώσεων, που είχαν κατατεθεί σε κατά τόπους Διευθύνσεις Γεωργίας για την ένταξη στα προγράμματα επιδότησης του Υ.Α.Α.Τ. 

Σε κοινή τους ανακοίνωση οι δύο φορείς τονίζουν πως “η Βιολογική Γεωργία αποτελεί πρόταση ανάπτυξης του πρωτογενή τομέα και εστιάζει σε συστήματα παραγωγής φιλικά προς το περιβάλλον που δίνουν προτεραιότητα στην υγεία, στη διατροφή, στον καταναλωτή και στην ενδυνάμωση των τοπικών κοινωνιών. Τα βιολογικά προϊόντα, πριν φτάσουν στον καταναλωτή είχαν και έχουν αυστηρό έλεγχο για την τελική τους πιστοποίηση και αυτή η αρχή είναι αδιαπραγμάτευτη! Μετά από συστηματικούς ελέγχους των δύο Οργανισμών Πιστοποίησης εντοπίσθηκαν περιπτώσεις παραποιημένων βεβαιώσεων για τις οποίες έχουν γίνει οι προβλεπόμενες νομικές ενέργειες έναντι των εμπλεκομένων, οι οποίοι πέραν του κινήτρου των ίδιων συμφερόντων δυσφήμισαν την αξιοπιστία και την επαγγελματική φερεγγυότητα του βιολογικού κλάδου. Ταυτόχρονα έχουν ενημερωθεί εγκαίρως οι αρμόδιες αρχές ώστε να προβούν στις απαραίτητες κατά αρμοδιότητα ενέργειες. Από την πλευρά των Οργανισμών καταδικάζεται κάθε ενέργεια που βάλλει την αξιοπιστία της βιολογικής γεωργίας.”

 

Πηγή: www.econews.gr

Σχολιάστε