Προϊόν Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης (ΠΓΕ) το Μανταρίνι Χίου

Το χιώτικο μανταρίνι καταχωρήθηκε ως προϊόν Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης (ΠΓΕ) σύμφωνα με  τον Εκτελεστικό Κανονισμό 1176/2012 της 7ης Δεκεμβρίου 2012 (δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ στις 11.12.2012). Στο Παράρτημα του Κανονισμού παρουσιάζονται οι προδιαγραφές του μανταρινιού Χίου καθώς και η τεκμηρίωση των ιδιαιτεροτήτων βάσει των οποίων χαρακτηρίσθηκε ως ΠΓΕ.

Σχολιάστε