Σεμινάριο HACCP / ISO 2200 – Ασφάλεια τροφίμων: Υποχρέωση όχι Επιλογή!

Στις 29 Μαρτίου 2016 θα πραγματοποιηθεί για 5η συνεχόμενη φορά, το σεμινάριο HACCP / ISO 2200 – Ασφάλεια τροφίμων: Υποχρέωση όχι Επιλογή!
Ο σκοπός του σεμιναρίου είναι η:
·Επισήμανση απαιτήσεων συστήματος ΠΡΙΝ ακόμα σχεδιαστεί το HACCP
·Αποσαφήνιση κατανόησης των προαπαιτουμένων προγραμμάτων
·Κατανόηση των βασικών απαιτήσεων του προτύπουISO 22000
·Κατανόηση ανάλυσης κινδύνων
·Κατανόηση ευελιξίας συστήματος αυτοελέγχου ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης
·Κατανόηση των απαιτήσεων της νομοθεσίας
·Ισχυροποίηση του υπάρχοντος συστήματος αυτοελέγχου που ήδη χρησιμοποιείται
Το σεμινάριο είναι διαδραστικό και οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να δουν πλήθος πραγματικών περιστατικών και να συζητήσουν επί αυτών στο πλαίσιο της ασφάλειας τροφίμων.
Θα δοθεί η ευκαιρία στους συμμετέχοντες να αυτοαξιολογήσουν τις τρέχουσες γνώσεις τους σχετικά με το αντικείμενο μέσω ερωτηματολογίων και στο τέλος του σεμιναρίου θα παραδοθεί υλικό καθώς και οι πηγές για την ανάλυση/αξιολόγηση κινδύνων.
Σε περίπτωση συμμετοχής 2 ατόμων από την ίδια επιχείρηση / μαγαζί, θα δοθεί επιπλέον έκπτωση 10% στο 2ο άτομο.
Σχολιάστε