Σεμινάριο Q-Bake: Νέες τεχνολογίες στον Αρτοποιητικό τομέα

Στο πλαίσιο υλοποίησης του χρηματοδοτούμενου από την Ευρωπαϊκή Ένωση προγράμματος «Προσόντα για την Ευρωπαϊκή Αρτοβιομηχανία», με το ακρωνύμιο “Q-Bake“, πραγματοποιείται 3ημερο εκπαιδευτικό σεμινάριο για στελέχη επιχειρήσεων του αρτοποιητικού τομέα με θέμα «Νέες τεχνολογίες στον Αρτοποιητικό τομέα» που διοργανώνεται από τον Ενιαίο Φορέα Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ), τον Σύνδεσμο Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων (ΣΕΒΤ) και την Πανελλήνια Ένωση Τεχνολόγων Τροφίμων (ΠΕΤΕΤ).

Κύριος σκοπός του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι να εκσυγχρονίσει τις γνώσεις και τις δεξιότητες των εργαζομένων στις εταιρειών του αρτοποιητικού τομέα σε σύγχρονες τεχνολογίες και τεχνικές. Το σεμινάριο αυτό αποτελεί πρότυπο πιλοτικό πρόγραμμα κατάρτισης όπου αναμένεται να γίνει και η επικύρωση του εκπαιδευτικού υλικού και προγράμματος σε μια ομάδα καταρτιζομένων μέχρι 15 ατόμων που θα επιλεγούν για το σκοπό αυτό.

Το σεμινάριο απευθύνεται σε στελέχη επιχειρήσεων του αρτοποιητικού τομέα που απασχολούνται σε θέματα έρευνας & ανάπτυξης, ποιότητας, ασφάλειας, παραγωγής, ελέγχου ή διασφάλισης ποιότητας. Τα στελέχη που θα καταρτιστούν θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να μεταφέρουν τις νέες γνώσεις που θα αποκτήσουν στους υπόλοιπους εργαζομένους της επιχείρησης που απασχολούνται.

Οι θεματικές ενότητες που θα αναπτυχθούν στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα είναι:

  1. Βελτιωτικά μέσα: Οξειδοαναγωγικά μέσα, Γαλακτωματοποιητές, Κόμμεα.
  2. Διάρκεια ζωής, Ενεργότητα Νερού, Συσκευασία, Συντηρητικά.
  3. Ξινή Ζύμη.
  4. Λίπη: Λειτουργικότητα, Υποκατάστατα.

Ο τόπος διεξαγωγής του προγράμματος είναι οι κτιριακές εγκαταστάσεις ΟΑΕΔ, ΕΠΑ.Σ. Γαλατσίου (Λεωφόρος Γαλατσίου 13-15, 111 41, Αθήνα) ενώ όλα τα έξοδα μετάβασης, διαμονής και σίτισης για τους συμμετέχοντες καταρτιζόμενους εκτός νομού Αττικής θα επιβαρύνουν τους πόρους του προγράμματος.

Περισσότερες πληροφορίες για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα, τους όρους συμμετοχής καθώς και τη δήλωση συμμετοχής για τους υποψήφιους συμμετέχοντες μπορείτε να αναζητήσετε στον διαδικτυακό ιστότοπο του ΕΦΕΤ.

Σχολιάστε