Συνέδριο για το “Ελληνικό Προϊόν” και την ανάπτυξη της εξωστρέφειας

Συνέδριο με θέμα “Προϊόν Ελληνικό! Δύναμη Ανάπτυξης & Εξωστρέφειας της Ελληνικής Οικονομίας” θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, 13 Μαρτίου 2013, στο ξενοδοχείο Divani Caravel.

Στόχος του Συνεδρίου είναι να δημιουργηθεί μια πλατφόρμα διαλόγου μεταξύ όλων των εμπλεκομένων μερών και των κέντρων λήψης αποφάσεων αναφορικά με τα κριτήρια που καθορίζουν την ελληνικότητα των προϊόντων και της παραγωγής, καθώς και με τα προϊόντα εκείνα που ενισχύουν την οικονομία και που αξίζουν την υποστήριξη των  καταναλωτών για την επίτευξη ανάκαμψης και την επιτάχυνση της αναπτυξιακής προοπτικής.

Παράλληλα, με επιμέρους θέματα, θα εστιάσουν στις στρατηγικές που χρειάζεται να υιοθετηθούν σε εθνικό επίπεδο για τη διευκόλυνση της εξωστρέφειας της ελληνικής παραγωγής, καθώς και στις καλές πρακτικές που σε εταιρικό επίπεδο έχουν αποδεδειγμένα βοηθήσει επιχειρήσεις να διεισδύσουν σε ξένες αγορές, αλλά και στις κακές προοπτικές που πρέπει να αποφευχθούν.

Το Συνέδριο αναμένεται να παρακολουθήσουν περισσότερα από 250 στελέχη επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, τόσο ελληνικής ιδιοκτησίας όσο και πολυεθνικών, καθώς και εξαγωγικών επιχειρήσεων ή επιχειρήσεων που θέλουν να αναπτύξουν εξαγωγική δράση, σύμβουλοι, εμπειρογνώμονες και ακαδημαϊκοί. Έχουν προσκληθεί να συμμετέχουν και εκπρόσωποι αρχών και φορέων, πρέσβεις και εμπορικοί ακόλουθοι ξένων κρατών.

Σχολιάστε