Τσουχτερά πρόστιμα από τον ΕΦΕΤ

Ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων ΕΦΕΤ επέβαλε  συνολικά 134 πρόστιμα ύψους 806.000 ευρώ σε επιχειρήσεις του κλάδου τροφίμων σε όλη τη χώρα.  Πρόκειται για επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της παραγωγής, εμπορίας και διακίνησης τροφίμων, στις οποίες τα αρμόδια κλιμάκια ελέγχου των Περιφερειακών Διευθύνσεων του ΕΦΕΤ εντόπισαν και κατέγραψαν σωρεία παραβάσεων, όπως κατοχή και διάθεση μη ασφαλών και ακατάλληλων για κατανάλωση τροφίμων, παραπλάνηση του καταναλωτή και ανεπαρκές επίπεδο υγιεινής των χώρων και του εξοπλισμού. Για όσες από τις παραπάνω περιπτώσεις προβλέπεται από τη νομοθεσία, υπήρξε παραπομπή στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Ο ΕΦΕΤ καλεί τις επιχειρήσεις να τηρούν την κείμενη νομοθεσία όσον αφορά την υγιεινή και ασφάλεια των τροφίμων. Παράλληλα, διαβεβαιώνει τους καταναλωτές ότι οι έλεγχοι θα συνεχιστούν συστηματικά και στο επόμενο χρονικό διάστημα.

Σχολιάστε