900 θέσεις στον ΟΤΕΚ – Αιτήσεις έως τις 21/9

Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία αιτήσεων για την εισαγωγή 600 μαθητών/τριών στις Επαγγελματικές Σχολές και 300 καταρτιζομένων στα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης. Η περίοδος υποβολής αιτήσεων ολοκληρώνεται στις 21 Σεπτεμβρίου, ενώ οι ενδιαφερόμενοι για τις ΕΠΑ.Σ. θα πρέπει να έχουν τουλάχιστον προαχθεί στη Β’ τάξη των Γενικών ή Επαγγελματικών Λυκείων ή στη Β’ τάξη των ΤΕΕ Α’ κύκλου ή άλλων ισότιμων σχολείων. Οσον αφορά τους υποψηφίους για τις 300 θέσεις στα ΙΕΚ, αυτοί θα πρέπει να έχουν στην κατοχή τους απολυτήριο τίτλο εκπαίδευσης, ενώ η ηλικία τους θα πρέπει να μην υπερβαίνει το 23ο έτος. Εξαίρεση αποτελεί η ΕΠΑ.Σ. Γαλαξιδίου, η οποία ζητά οι υποψήφιοι να μην υπερβαίνουν το 18ο έτος της ηλικίας τους.

Στα ΙΕΚ θα εισαχθούν 225 σπουδαστές στην ειδικότητα Τεχνικών Μαγειρικής Τέχνης, 50 άτομα στις Ειδικές Ξενοδοχειακές Υπηρεσίες και Τροφοδοσία και 25 άτομα στην ειδικότητα Υπαλλήλων Τουριστικού Γραφείου. Οσον αφορά τις Επαγγελματικές Σχολές, θα πληρωθούν 325 θέσεις στην ειδικότητα Ξενοδοχειακών και Επισιτιστικών Υπηρεσιών, 225 θέσεις στην ειδικότητα Μαγειρικής, ενώ 50 άτομα θα εισαχθούν στη Ζαχαροπλαστική Τέχνη.

Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης

Ο Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης (Chef), απόφοιτος ΙΕΚ, είναι ικανός να απασχοληθεί σε Επιχειρήσεις Ξενοδοχειακής και Επισιτιστικής μορφής και δομής, τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα. Με τις αποκτούμενες γνώσεις μπορεί να αναλάβει υπεύθυνα την οργάνωση και τη λειτουργία μιας σύγχρονης κουζίνας, ανεξαρτήτως μεγέθους και τύπου. Η ειδικότητα του Τεχνικού Μαγειρικής Τέχνης έρχεται, ως αρωγός των αναγκών των Επιχειρήσεων του επισιτιστικού χώρου, να καλύψει τα κενά με στελέχη ικανά να αντεπεξέλθουν στις απαιτήσεις της αγοράς. Επιχειρήσεις που μπορούν να απασχοληθούν οι κάτοχοι του τίτλου είναι:

  • Εστιατόρια Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων (κλασικά εστιατόρια, ειδικά εστιατόρια, καφετέριες, Grill rooms κ.λπ.).
  • Εστιατόρια ως ανεξάρτητες επιχειρήσεις (κλασικά εστιατόρια, ταβέρνες, καφετέριες, πιτσαρίες, ταχυφαγεία κ.λπ.).
  • Εστιατόρια βιομηχανικών μονάδων ή εμπορικών πολυκαταστημάτων.

Ξενοδοχειακές και Επισιτιστικές Υπηρεσίες

Στην ειδικότητα Ξενοδοχειακών και Επισιτιστικών Υπηρεσιών λειτουργούν οι εξής εκπαιδευτικές μονάδες: Αναβύσσου (Αττικής), Μακεδονίας, Ηρακλείου, Ρόδου, Κέρκυρας, Γαλαξιδίου, Θράκης και Ναυπλίου.

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι απόφοιτοι τουλάχιστον Α λυκείου. Η φοίτηση είναι υποχρεωτική και διαρκεί δύο χρόνια. Κάθε εκπαιδευτική περίοδος περιλαμβάνει δύο κύκλους σπουδών: Α) Τον Θεωρητικό, που αρχίζει τον μήνα Οκτώβριο κάθε σχολικού έτους και λήγει τον μήνα Μάιο του επόμενου έτους, αλλά και το πρακτικό, που αποτελεί συνέχεια του θεωρητικού και αναπόσπαστη συνέχεια της εκπαίδευσης. Μάλιστα, οι μαθητές τοποθετούνται για πρακτική άσκηση με μέριμνα του ΟΤΕΚ σε επιλεγμένες ξενοδοχειακές μονάδες.

Αιτήσεις

Οσοι επιθυμούν να ενταχθούν στις σχολές θα πρέπει να καταθέσουν: Μηχανογραφημένη αίτηση, τίτλο σπουδών, πρωτότυπο αποδεικτικό σπουδών Α’ τάξης Λυκείου ή πρωτότυπη Βεβαίωση Σπουδών Α’ τάξης Λυκείου ή Ελεγχο επίδοσης Α’ τάξης Λυκείου, Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατήριο σε ισχύ, υπεύθυνη δήλωση που θα δηλώνεται ότι ο υποψήφιος είναι υγιής, δύο πρόσφατες φωτογραφίες σε μέγεθος κατάλληλο για ταυτότητα, τίτλο από αναγνωρισμένο φορέα που θα πιστοποιεί τη γνώση και το επίπεδο της ξένης γλώσσας για μία από τις γλώσσες Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά, Ισπανικά.

Ακόμη, απαιτείται πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδας (Α.Σ.Π.Ε.), πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης Δήμου ή Κοινότητας ή αντίστοιχο πιστοποιητικό αρμόδιας αλλοδαπής αρχής, βεβαίωση Μόνιμης Κατοικίας και, τέλος, βεβαίωση ή Πιστοποιητικό από Επιμελητήριο ή Επιθεώρηση Εργασίας ή Ασφαλιστικό φορέα ή Βεβαίωση Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας.

Πληροφορίες

Πληροφορίες για την προκήρυξη και την επιλογή υποψηφίων στον Οργανισμό Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης παρέχονται στα Κεντρικά Γραφεία του Οργανισμού (Δραγατσανίου 4, ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 10559), στα τηλέφωνα: 210-3244578, 210-3250977.

Περισσότερες πληροφορίες

Σχολιάστε