Α.Ν.ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε., Pro1000i

Κατάλληλο για διακοσμήσεις τουρτών

Αποθετικό πολλαπλών χρήσεων Pro1000i της εταιρείας Unifiller Systems Inc, εξ’ολοκλήρου Καναδικής κατασκευής. Εξοπλισμένο με ακροφύσιο βύθισης και κεφαλές διαφορετικών διαμέτρων. Απόθεση προϊόντος από 9 έως 1064ml με ένα πάτημα (ανάλογα με τον κύλινδρο που θα επιλέξετε). Μπορεί να συνδεθεί με φωτοκύτταρο για συνεχόμενη λειτουργία με ταινία μεταφοράς. Κατάλληλο και για τούρτες παγωτού. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Α.Ν.ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.

Σχολιάστε