Α&Δ ΒΑΡΑΝΑΚΗΣ Ο.Ε., UNOX: Ζεστή γωνιά

Ολοκληρωµένα συστήµατα για τις «ζεστές γωνιές» σε super market, αλυσίδες καταστηµάτων, ζαχαροπλαστεία, εργαστήρια κατεψυγµενων προϊόντων κ.λ.π. Οι συνθέσεις µπορούν να αποτελούνται από φούρνο, θερµοθάλαµο, ή/και ουδέτερο ερµάριο, χοάνη µε ενσωµατωµένο σύστηµα απαγωγής προϊόντων καύσης και εξάλειψης οσµών, ανάλογα µε το χώρο και τις απαιτήσεις της κάθε επιχείρησης. Διατίθεται σε µοντέλα χωρητικότητας 4-6-10 ταψιών 60x40cm.

Α&Δ ΒΑΡΑΝΑΚΗΣ Ο.Ε.

Σχολιάστε