Α&Δ ΒΑΡΑΝΑΚΗΣ, UNOX: Ζεστή Γωνιά

Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε επιχείρηση

Ολοκληρωµένα συστήµατα για τις «ζεστές γωνιές» σε super market, αλυσίδες καταστηµάτων, ζαχαροπλαστεία, εργαστήρια κατεψυγµενων προϊόντων κ.λπ. Οι συνθέσεις µπορούν να αποτελούνται από φούρνο, θερµοθάλαµο  ή/και ουδέτερο ερµάριο, χοάνη µε ενσωµατωµένο σύστηµα απαγωγής προϊόντων καύσης και εξάλειψης οσµών, ανάλογα µε το χώρο και τις απαιτήσεις της κάθε επιχείρησης. Διατίθεται σε µοντέλα χωρητικότητας 4-6-10 ταψιών 60x40cm.

Α&Δ ΒΑΡΑΝΑΚΗΣ

Σχολιάστε