ΜΠΑΣΑΣ Α.Ε., Σωληνωτοί αρτοκλίβανοι με καυστήρα βιομάζας

Μέσα από τη μακροχρόνια εμπειρία της στην κατασκευή αρτοκλιβάνων και μηχανημάτων αρτοποιίας, η εταιρεία ΜΠΑΣΑΣ Α.Ε. παρουσιάζει τις ανανεωμένες σειρές σωληνωτών αρτοκλιβάνων ειδικής κατασκευής για τη χρήση καυστήρων βιομάζας. Πρόκειται για τους σωληνωτούς αρτοκλίβανους με χτιστό πυραγωγείο και τους πιο ευέλικτους σωληνωτούς αρτοκλίβανους με προκατασκευασμένο πυραγωγείο.

Η κατασκευή και ο τρόπος λειτουργίας τους έχουν μελετηθεί έτσι ώστε να κάνουν τη χρήση βιομάζας πιο φιλική στον αρτοποιό καθώς μέσα από διάφορες ευκολίες, όπως η χαμηλή δεξαμενή βιομάζας όπου είναι προσαρμοσμένη στην αποσπώμενη τροχήλατη ποδιά του αρτοκλιβάνου, ο καυστήρας βιομάζας, που είναι ειδικά κατασκευασμένος από την ΜΠΑΣΑΣ Α.Ε. για αρτοκλίβανους καθώς και οι θυρίδες καθαρισμού στο πυραγωγείο, δεν κουράζουν στην καθημερινή χρήση. Το πυραγωγείο χρειάζεται καθάρισμα κάθε 48 ώρες λειτουργίας του καυστήρα και ο χρόνος όπου απαιτείται είναι δέκα λεπτά. Η δυνατότητα καύσης στους συγκεκριμένους αρτοκλίβανους δεν περιορίζεται μόνο στη βιομάζα, αφού με την αλλαγή της θυρίδας του πυραγωγείου μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε καυστήρα πετρελαίου ή αερίου. Ο καυστήρας βιομάζας κατασκευάζεται ειδικά για χρήση στην αρτοποιία και μπορεί να προσαρμοστεί σε όλους τους τύπους και διαστάσεις αρτοκλιβάνων (σωληνωτούς κυκλοθερμικούς).

Σχολιάστε