Ο Θεσμός Διαλόγου – Bravo Sustainability Awards

Ο Θεσμός αποτελεί ένα Θεσμό Διαλόγου Βιώσιμης Ανάπτυξης που βασίζεται στις πρωτοβουλίες και δράσεις που έχουν αναπτυχθεί στη χώρα μας.

120 Κοινωνικοί εταίροι μαζί με 4.686 ενεργούς πολίτες  διαβουλεύονται και  αναδεικνύουν μέσα από μια διαδικασία διαλόγου διάρκειας 6 μηνών τις καλύτερες πρωτοβουλίες και δράσεις Επιχειρήσεων, Οργανισμών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Οργανισμών της Κοινωνίας Πολιτών. Αυτή η εξάμηνη διαδικασία διαλόγου καταλήγει στην Τελετή Απονομής των Βραβείων Bravo Sustainability Awards.

Για το 2015, συμμετείχαν 170 πρωτοβουλίες και δράσεις που κατατέθηκαν από 42 επιχειρήσεις, 15 Οργανισμούς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και 38 Οργανισμούς της Κοινωνίας Πολιτών σε πέντε κατηγορίες Βραβείων (Bravo Governance, Bravo Market, Bravo Environment, Bravo Society & Bravo In Action).

Μέσα από τη διαδικασία διαλόγου αναδείχθηκε ένα σύνολο 39 πρωτοβουλιών και δράσεων που άπτονται των πυλώνων της Βιώσιμης Ανάπτυξης -οικονομία, περιβάλλον, κοινωνία- και συμβάλλουν στην προώθηση της Ποιότητας Ζωής Όλων μας.

Εκπρόσωποι από όλους τους χώρους της ελληνικής κοινωνίας, παρευρέθησαν στην Τελετή Απονομής των Bravo Sustainability Awards που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη, 16 Δεκεμβρίου 2015 στο Μουσείο της Ακρόπολης, δίνοντας το δυναμικό τους παρόν αλλά και ένα ηχηρό μήνυμα για τη σημασία του πολυσυμμετοχικού διαλόγου και της συνεργασίας με στόχο τη Βιώσιμη Ανάπτυξη.

Οι “Μύλοι Θράκης” συμμετείχαν στο Θεσμό με το πρόγραμμα Συμβολαιακής Γεωργίας, με χαρακτηριστικά βιώσιμης γεωργίας. Στόχος της δράσης αυτής ήταν η παραγωγή υψηλής ποιότητας μαλακού σίτου (αλευροποιίας) με ικανοποιητικές αποδόσεις ως και ειδικών ποικιλιών “ντυμένων” σιτηρών με αποφυγή πρακτικών που να απειλούν το φυσικό περιβάλλον (μόλυνση αέρα, υδάτων, εδάφους), την ανθρώπινη υγεία και τις αγροτικές κοινότητες, με διατήρηση των πολλών μικρών οικογενειακών αγροκτημάτων και με αριστοποίηση της λίπανσης και της φυτοπροστασίας προσαρμοσμένων στις κλιματολογικές και εδαφολογικές συνθήκες της περιοχής.

Για τη δράση αυτή, οι “Μύλοι Θράκης” συνεργάστηκαν με το τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και φέτος με περισσότερους από 600 παραγωγούς της Θράκης. Από πλευράς των Μύλων Θράκης, απασχολούνται 6 άτομα στο χημείο, 4 άτομα στο γεωτεχνικό τμήμα όπως και άτομα της παραγωγής που σχετίζονται με τις παραλαβές του σίτου και τη μεταποίηση. Από το Πανεπιστήμιο, ασχολούνται περί τους 5 φοιτητές και 4 καθηγητές. Φέτος, έχουμε περισσότερους από 600 παραγωγούς και 20 μεσίτες/γεωπονικά κέντρα που λειτουργούν ως ενδιάμεσοι μεταξύ Μύλων Θράκης και αγροτών.

Εκτός από την παροχή δοκιμασμένων για την καταλληλότητά τους σπόρων που διέθεσε η ίδια η εταιρία στους αγρότες, σχεδίασε από κοινού με το Πανεπιστήμιο ένα «ημερολόγιο καλλιεργειών», στο οποίο έγινε καταγραφή των σημαντικότερων παραμέτρων της καλλιέργειας ενώ, συστήθηκε και πρόγραμμα επισκέψεων ανά καλλιέργεια προς έλεγχο.

Η εταιρία Μύλοι Θράκης με τους γεωπόνους της και με την υποστήριξη του Πανεπιστημίου ήταν δίπλα στους παραγωγούς για να τους βοηθήσει και να τους συμβουλεύσει ώστε να ακολουθήσουν τις κατάλληλες καλλιεργητικές τεχνικές. Οι καλλιεργητές είχαν στα χέρια τους όλα τα εργαλεία για να εξασφαλίσουν την καλλιέργειά τους. Παράλληλα, καθιερώθηκε η καταγραφή των κυριότερων προβλημάτων φυτοπροστασίας των καλλιεργειών που σχετίζονται με ζιζάνια, ασθένειες και εντομολογικές προσβολές. Το 2012, η εταιρία ΜΘ επέκτεινε τις πειραματικές καλλιέργειες, πάντα σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο, σε ειδικές ποικιλίες ντυμένων σιτηρών (Triticum monococcum, Triticum dicoccum, Triticum spelta L), όπου εξετάστηκε η απόδοσή τους σε διάφορες συνθήκες (έδαφος, επίπεδο λίπανσης, υψόμετρο) και κατά κύριο λόγο αποτελούν βιολογικές καλλιέργειες. Τα σιτηρά αυτά μπορούν να αποτελέσουν εναλλακτικές καλλιέργειες σε περιοχές όπου τα συμβατικά σιτηρά δεν έχουν ικανοποιητικές αποδόσεις, καθώς φύονται επιτυχώς σε άγονα, ημιορεινά εδάφη και δεν έχουν απαιτήσεις σε λιπάσματα και φυτοφάρμακα. Οι καλλιέργειές τους ακόμα βρίσκονται σε μικρή κλίμακα σε σχέση με τα συμβατικά σιτηρά αλλά, τα τελευταία χρόνια, έχει παρατηρηθεί στροφή σε τέτοιες καλλιέργειες καθώς έχουν μεγαλύτερη διατροφική αξία για τον οργανισμό.

Οι ιδέες, οι πρακτικές και πολιτικές που κυριαρχούν στην εταιρία έχουν σαν βάση την περιβαλλοντική υγεία, την οικονομική κερδοφορία και κοινωνική και οικονομική ισότητα. Η διατήρηση των φυσικών και ανθρώπινων πόρων είναι πρωταρχικής σπουδαιότητας για την περιοχή. Οι συνθήκες εργασίας και ζωής των αγροτών, οι ανάγκες των αγροτικών κοινοτήτων και η υγεία των καταναλωτών είναι κοινωνική ευθύνη όλων τόσο για το παρόν όσο και το μέλλον. Το νερό, η ενέργεια, ο αέρας και το έδαφος είναι οι κύριοι πόροι που βοηθούν τη γεωργία και την κοινωνία να ευημερήσει και γι’ αυτό η εταιρία που δραστηριοποιείται στην περιοχή ενδιαφέρεται για την κατάλληλη διαχείρισή τους. Εναλλάσσονται οι καλλιέργειες από χρόνο σε χρόνο ώστε να προστατεύεται η ποιότητα του εδάφους (καταπνίγονται τα ζιζάνια, τα χόρτα, τα παθογόνα και τα ζωύφια που είναι επιβλαβή στα φυτά). H χρήση της λίπανσης και προστασίας του φυτού γίνεται με φροντίδα για το έδαφος και την παραγωγή υγιούς φυτικής καλλιέργειας, τα νερά, τον αέρα και τους ίδιους τους καλλιεργητές.

Επιδιώκεται η διατήρηση των πολλών μικρών οικογενειακών αγροκτημάτων που είναι γνώρισμα της περιοχής χωρίς χαρακτηριστικά βιομηχανικής εκμετάλλευσης. Οι Μύλοι Θράκης ως μεταποιητική εταιρία συνεργάζεται σε όλη αυτή την προσπάθεια με τους αγρότες, ερευνητές, προμηθευτές και συμβούλους των αγροτών. Η εταιρία βρίσκεται ανάμεσά τους έχοντας την πρόθεση να συμβάλλει στην αναβάθμιση της ποιότητας του μαλακού σίτου της Θράκης και της καλλιέργειας νέων ποικιλιών «ντυμένων» σιτηρών με σεβασμό στο περιβάλλον, την προστασία της υγείας των εργαζομένων καταγράφοντας τις διαδικασίες παραγωγής και με τήρηση των Κωδίκων ορθής Γεωργικής Πρακτικής.

 

Σχολιάστε