Δ. ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΖΗΣ Α.Β.Ε.Ε., Φούρνος ELETTRODRAGO AVANT POLIN Ιταλίας

Για ομοιογενές και πάντα τέλειο φούρνισμα

Ο Elettrodrago Avant προσφέρει φούρνισμα που είναι απαλό, ομοιογενές και πάντα τέλειο, ακόμη και με μεγάλου μεγέθους προϊόντα. Το σύστημα θέρμανσης, με βάση κεραμικές θερμαντικές αντιστάσεις, καθορίζει μια ομοιόμορφη κατανομή της θερμότητας πάνω στο προϊόν. Ο Elettrodrago Avant συνδυάζει τα χαρακτηριστικά του ψησίματος ενός κυκλοθερμικού φούρνου, την ευελιξία ενός ηλεκτρικού φούρνου, με το πλεονέκτημα της ύπαρξης εντελώς ανεξάρτητων θαλάμων, ο καθένας με τον δικό του πίνακα ελέγχου. Η μακρά παράδοση των φούρνων της Polin, έχει την πιο προηγμένη εξέλιξη με τον Elettrodrago Avant.

Δ. ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΖΗΣ Α.Β.Ε.Ε.

Σχολιάστε