Διεύρυνση εκπαιδευτικού προγράμματος ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΛΟΥΛΗ

Σε µια προσπάθεια να ενημερωθούν και να εκπαιδευτούν παιδιά µικρότερης ηλικίας γύρω από το πλέον βασικό διατροφικό προϊόν, το ψωµί, το Μουσείο Λούλη διεύρυνε το εκπαιδευτικό του πρόγραμμα και για τα παιδιά του νηπιαγωγείου, δίνοντας ιδιαίτερη έµφαση στα θέµατα διατροφής. Τα παιδιά ενηµερώνονται γύρω από το θέµα της παιδικής παχυσαρκίας –το οποίο στη χώρα µας έχει πάρει πρωτόγνωρες διαστάσεις- μέσα από διαδραστικά παιχνίδια που τα προτρέπουν να υιοθετήσουν έναν πιο υγιεινό τρόπο διατροφής.

Σχολιάστε