ΔΗΜ.ΣΤΑΣΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε., Περιστροφικός Φούρνος BASIC 2.0

Για οικονομία και υψηλή αποδοτικότητα

O νέος περιστροφικός φούρνος της Mondial Forni εγγυάται την απόλυτη ισορροπία μεταξύ τεχνολογίας και design. Ηλεκτρικός ή πετρελαίου/αερίου, 5m2 ή 7.2m2. Το ανοξείδωτο καμίνι, τα ανοξείδωτα ελάσματα πόρτας και το διπλό στρώμα μόνωσης περιμετρικά του φούρνου, εξασφαλίζουν απόλυτη οικονομία, υψηλή αποδοτικότητα και εξοικονόμηση ενέργειας και τον καθιστούν το απόλυτο εργαλείο στο σύγχρονο αρτοποιείο και ζαχαροπλαστείο.

ΔΗΜ.ΣΤΑΣΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.

Σχολιάστε