ΔΗΜ. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ – ΚΩΝ. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Ο.Ε., Ερμάριο Ζαχαροπλαστικής

Απαραίτητο σε κάθε ζαχαροπλαστείο

Ανοξείδωτο ερμάριο ζαχαροπλαστικής 2 όψεων, με συρόμενες πόρτες και συρτάρια. Με ένθετο ερμάριο με ανοξείδωτες πόρτες και θέση για κρεμαστά λεκανάκια gastronorm, εφαρμόζοντας Σύστημα Διαχείρισης της Ποιότητας σε συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του Διεθνούς Προτύπου ISO 9001:2008.

ΔΗΜ. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ – ΚΩΝ. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Ο.Ε.

Σχολιάστε