Εκπαίδευση Διαχείρισης Παραπόνων Πελατών από τη ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ

Επειδή η σχέση με τους πελάτες είναι πολύ σημαντική, η ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ διοργάνωσε εκπαίδευση με θέμα «Διαχείριση Παραπόνων Πελατών», με στόχο τη βελτίωση της υφιστάμενης διαδικασίας διαχείρισης παραπόνων. Η εκπαίδευση ήταν διαδραστική και είχε σαν στόχο τη διασύνδεση μηχανισμού διαχείρισης παραπόνων των πελατών με το όραμα, την αποστολή και τη δέσμευση της ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ. Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου αναλύθηκε η υφιστάμενη διαδικασία και με τις ιδέες και τις προτάσεις των συμμετεχόντων (brainstorming), διαμορφώθηκε ένα σχέδιο δράσης για τη βελτίωση της διαδικασίας διαχείρισης παραπόνων, ώστε η ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ να προσφέρει υψηλής ποιότητας υπηρεσίες και προϊόντα στους πελάτες της.

 

Σχολιάστε