Έκθεση Εταιρικής Υπευθυνότητας της ΜΥΛΟI ΛΟΥΛΗ Α.Ε.

Η ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ φέτος εξέδωσε την πρώτη έκθεση εταιρικής υπευθυνότητας σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα GRI G4. Στην έκθεση καταγράφονται όλες οι ενέργειες και οι δράσεις που έχει υλοποιήσει η εταιρεία ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ για τη μέριμνα και εκπαίδευση των εργαζομένων, τη στήριξη της κοινωνίας, την ενίσχυση της αγοράς και την προστασία του περιβάλλοντος. Πέραν της ευαισθητοποίησης σε κοινωνικά και περιβαλλοντικά θέματα η εταιρεία ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ τηρεί τα πιο αυστηρά διεθνή πρότυπα για εκθέσεις αειφορίας

 

Σχολιάστε