Έρευνα της Elbisco με στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξή της

Η Elbisco, με στόχο τη διερεύνηση της απόψεως των ενδιαφερόμενων μερών της εταιρίας, σχετικά με τα σημαντικότερα θέματα για την υπεύθυνη λειτουργία και βιώσιμη ανάπτυξή της, πραγματοποιεί σχετική έρευνα.
Η έρευνα αυτή σκοπό έχει να λάβει τη γνώμη του κοινού ως ενδιαφερόμενα μέρη σε θέματα περιβαλλοντικά, κοινωνικά, αλλά και λειτουργίας της εταιρείας. Πρόκειται για ένα ουσιαστικό διάλογο με τους καταναλωτές, με γνώμονα τη βελτιστοποίηση της λειτουργίας της εταιρίας όσο και τη λήψη συγκεκριμένων σχολίων και προτάσεων που θα τη βοηθήσουν να γίνει καλύτερη.
Όποιος ενδιαφέρεται μπορεί να συμπληρώσει το ερωτηματολόγιο στον παρακάτω σύνδεσμο:
 https://www.surveymonkey.com/r/materialityanalysis_elbisco.
Σχολιάστε