Σεμινάριο «Τεχνικές Ταχείας-Βραδείας Αρτοποίησης» στην Ελληνική Σχολή Αρτοποιίας, 15 & 16 Σεπτεμβρίου 2016

Στις 15 & 16 Σεπτεμβρίου διεξήχθη με μεγάλη επιτυχία το δεύτερο σεμινάριο της Ελληνικής Σχολής Αρτοποιίας με τίτλο «Τεχνικές Ταχείας – Βραδείας Αρτοποίησης» και εισηγητές τους κ. Μιχάλη Ορεστίδη (Τεχνολόγος Τροφίμων, Σύμβουλος Καινοτομίας & Ανάπτυξης επιχειρήσεων τροφίμων) και Δ. Φραγκογιάννη (Τεχνικός Σύμβουλος Αρτοποίησης Μύλοι Λούλη) στο Κερατσίνι, Αττικής.

Οι συμμετέχοντες αρτοποιοί από όλη την Ελλάδα παρακολούθησαν με ιδιαίτερο ενδιαφέρον το σεμινάριο, γνώρισαν τα χαρακτηριστικά της ταχείας και βραδείας ωρίμανσης, τον τρόπο που λειτουργούν, αλλά και τις μεθόδους με τις οποίες μπορούν να εφαρμόσουν την καθεμιά από αυτές με επιτυχία.

Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου παρουσιάστηκαν και αναλύθηκαν ενότητες όπως: εισαγωγή στην «τέχνη» της αρτοποίησης και στάδια παραγωγής άρτου, μέθοδοι αρτοποίησης, διαφοροποιημένες τεχνικές αρτοποίησης, αναλυτική ερμηνεία σταδίων παραγωγικής διαδικασίας, συγκρίσεις μεταξύ των διαφοροποιημένων τεχνικών, πλεονεκτήματα – μειονεκτήματα της κάθε μεθόδου, εκτίμηση των αποτελεσμάτων των πρακτικών εφαρμογών, αλλά και αξιοποίηση των διαφοροποιημένων τεχνικών για βελτίωση οργάνωσης παραγωγής & ανάπτυξης νέων προϊόντων.

Στα πλαίσια, επίσης, του σεμιναρίου πραγματοποιήθηκε πρακτική αρτοποίησης σε 2 είδη προϊόντων (χωριάτικο / μπαγκέτα) με διαφορετικές τεχνικές αρτοποίησης και τη συμμετοχή των σπουδαστών της Ελληνικής Σχολής Αρτοποιίας.

Το σεμινάριο είχε συνολική διάρκεια έξι ώρες και οι συμμετέχοντες έλαβαν βεβαίωση παρακολούθησης με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα προσεχώς σεμινάρια επισκεφτείτε τον ιστότοπό της Ελληνικής Σχολής Αρτοποιίας: https://greekbakingschool.gr/ta-seminaria-mas

Σχολιάστε