ΛΙΑΚΟΣ ΨΥΚΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΟΝ. ΕΠΕ, LIAKOS COOLING SYSTEMS – L.C.S., Ψυγείο Quick Chiller/ Freezer, οίκου Gram Δανίας

Για δίσκους Αρτοποιίας 60×80 cm

Baker Line – Μοντέλο SF 950. Εξοπλίζεται με δεξιά αρθρωμένη αντιστρέψιμη πόρτα με κλειδαριά, αυτόματο κλείσιμο πορτών, άνοιγμα πορτών με πεντάλ, ξηρά ψύξη, φωτισμό, 25 σύνολα διευθετήσιμων οδηγών σχαρών (60x80cm) ή 50 σύνολα διευθετήσιμων οδηγών σχαρών (60×40). Μετά το τέλος του χρόνου σοκαρίσματος, ενεργοποιείται αυτόματα πρόγραμμα συντήρησης ή κατάψυξης. Διατίθεται και για παγωτά αλλά και για κολλήματα τουρτών κλπ.
Εύρος θερμοκρασίας: -30/+10οC
Συνολικός όγκος: 949 ltr./32,8 cu.ft.
Καθαρός όγκος: 852 ltr./30,0 cu.ft.
Επένδυση Εξωτερικά/Εσωτερικά: Stainless/Stainless
Πλάτος x Μήκος x Ύψος: 820 x 1065 x 2205 mm
Mόνωση: 70 mm cyclopenthane
Ψυκτικό υγρό: R 404 A ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΦΡΕΟΝ
Ψυκτική ικανότητα στους -25οC: 1660 Watt
Σύνδεση σε: 1550 W, 230 V, 50 Hz
Κατανάλωση φορτίου: 701 Watt

ΛΙΑΚΟΣ ΨΥΚΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΟΝ. ΕΠΕ, LIAKOS COOLING SYSTEMS – L.C.S.

Σχολιάστε