Οι Μύλοι Θράκης συμμετέχουν στα Bravo Sustainability Awards

Οι Μύλοι Θράκης, συμμετέχουν στο διαγωνισμό Bravo Sustainability Awards, για την ανάδειξη των καλύτερων πρακτικών που υλοποιούνται στη χώρα μας και προωθούν εμπράκτως τη Βιώσιμη Ανάπτυξη έχοντας μετρήσιμα αποτελέσματα!

Οι πρακτικές του οργανισμού με τις οποίες συμμετέχει στο διαγωνισμό είναι οι εξής:

Οι «Μύλοι Θράκης» υποστηρίζουν τους αγρότες της Θράκης σε συνεργασία με το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, που διεκδικεί το βραβείο Bravo in Action.

Το πρόγραμμα Συμβολαιακής Γεωργίας από τους “Μύλους Θράκης” με χαρακτηριστικά βιώσιμης γεωργίας, το οποίο διεκδικεί το βραβείο Bravo Environment.

Για να ψηφίσετε του Μύλους Θράκης επισκεφθείτε τη σελίδα τους στο διαγωνισμό, πατώντας εδώ.

Σχολιάστε