ΠΕΤΡΙΔΗΣ Α.Ε., Φούρνος Backcombi

Μία νέα πρόταση στο bake off

Η ΠΕΤΡΙΔΗΣ Α.Ε. παρουσιάζει το μοντέλο Backcombi ως τη νέα της πρόταση στο bake off. Το συγκρότημα αποτελείται από αερόθερμο φούρνο MIWE Econo EC 6.0604, χωρητικότητας 6 λαμαρινών 40×60, από κάτω έναν ταμπανωτό Condo 1.0604 χωρητικότητας, 1 λαμαρίνα 40×60 και από κάτω τροχήλατη στόφα θερμοθάλαμο ή απλή σχαριέρα κατ’ επιλογήν του πελάτη. Οι φούρνοι διαθέτουν ηλεκτρονικό πίνακα λειτουργιών με 30 προγράμματα και 5 στάδια ανά πρόγραμμα. Επίσης διαθέτει μετρητή νερού για ίδια ποσότητα ατμού, ανεξαρτήτου πιέσεως δικτύου.

 

Σχολιάστε