Πιστοποίηση ISO 9001: 2008 για την ΑΝΤΖΟΥΛΑΤΟΣ Α.Ε

Η εταιρεία ΑΝΤΖΟΥΛΑΤΟΣ Α.Ε. από το 1995 οπότε και ιδρύθηκε, εισάγει και διανέμει πανελλαδικά άριστης ποιότητας πρώτες ύλες.

Παρακολουθώντας διαρκώς τις εξελίξεις, η εταιρεία πρόσφατα πιστοποιήθηκε με το πρότυπο Διαχείρισης Ποιότητας ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008 από τον αναγνωρισμένο φορέα TÜV HELLAS S.A. (TÜV NORD), γεγονός που διασφαλίζει ότι: Τα προϊόντα της εταιρίας, όχι απλά θα ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των πελατών, αλλά και δε θα προωθούνται εάν δε συμμορφώνονται απολύτως με την υπάρχουσα εθνική και κοινοτική νομοθεσία.

Η συμμόρφωση της εταιρείας και ο έλεγχος της τήρησης του στόχου αυτού πραγματοποιείται όχι μόνο με την εθνική και κοινοτική νομοθεσία στον τομέα των τροφίμων, αλλά και με βάση τα εθνικά και διεθνή πρότυπα. Στόχος της ΑΝΤΖΟΥΛΑΤΟΣ Α.Ε. είναι η μέγιστη ικανοποίηση του πελάτη από την πρώτη στιγμή που θα έρθει σε επαφή με την εταιρία αλλά και κάθε φορά, με το μικρότερο δυνατό κόστος. Το πρότυπο έχει σαφή προσανατολισμό προς τη διασφάλιση της ικανοποίησης του πελάτη, τη δημιουργία ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος και τη βελτίωση όλων των δομών της επιχείρησης ΑΝΤΖΟΥΛΑΤΟΣ Α.Ε.

Σχολιάστε