Σεμινάριο Συμβουλευτικής Πώλησης από τη ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ

Η ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ θέλει να γίνεται συνεχώς καλύτερη και να προσφέρει στους πελάτες της άριστη εξυπηρέτηση. Με αυτό το στόχο, διαμορφώθηκε ένα πρόγραμμα σεμιναρίων με θέμα τις «Δεξιότητες Πώλησης και Εμπειρίας Πελάτη» για την ομάδα πωλήσεων επαγγελματικών προϊόντων της ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ. Στις 27 Ιανουαρίου 2016 πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνάντηση με τους Διευθυντές και Επιθεωρητές Πωλήσεων, όπου αναλύθηκε η παρούσα κατάσταση και τέθηκαν οι μελλοντικοί στόχοι. Στις 20 και 21 Φεβρουαρίου πραγματοποιήθηκε η πρώτη εκπαίδευση για την ομάδα πωλήσεων της Αθήνας και στις 27 και 28 Φεβρουαρίου υλοποιήθηκε η ίδια εκπαίδευση για την ομάδα της Β. Ελλάδας.

Στόχος των εκπαιδεύσεων είναι η διατήρηση ουσιαστικής και μακροχρόνιας σχέσης με τους πελάτες-συνεργάτες της ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ, η οποία θα βασίζεται στην εμπιστοσύνη και στη συνεργασία με την πρόταση λύσεων αμοιβαίου οφέλους. Τον Μάιο θα υλοποιηθεί η δεύτερη φάση της εκπαίδευσης, όπου θα γίνει ανασκόπηση των καλών πρακτικών, απολογισμός των στόχων και επανακαθορισμός των δράσεων.

Σχολιάστε