Η ΜΥΛΟΙ ΚΕΠΕΝΟΥ, με αίσθημα ευθύνης για το περιβάλλον και την προστασία του, προχώρησε σε συμφωνία με τον παραγωγό και προμηθευτή ενέργειας ΗΡΩΝ, με στόχο να συμβάλλει ενεργά στη μείωση του περιβαλλοντικού της αποτυπώματος. Η ΜΥΛΟΙ ΚΕΠΕΝΟΥ γίνεται η πρώτη αλευροβιομηχανία που θα διαθέτει πράσινο πιστοποιητικό, το οποίο θα βεβαιώνει ότι όλη η κατανάλωση των εγκαταστάσεων του εργοστασίου στη Β.Ι.Π.Ε Πατρών καλύπτεται από ενέργεια 100% παραγόμενη από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
www.kepenos.gr

(Visited 135 times, 1 visits today)