Οι ΜΥΛΟΙ ΚΡΗΤΗΣ προχώρησαν στη ριζική ανακαίνιση του εργαστηρίου αρτοποιίας, στις εγκαταστάσεις της εταιρείας, στον Ασπρόπυργο. Το εργαστήριο εξοπλίστηκε με νέα σύγχρονα μηχανήματα αρτοποιίας και απέκτησε λειτουργική μορφή και εταιρικό χαρακτήρα. Σκοπός είναι η διεξαγωγή επαγγελματικών σεμιναρίων σε ομάδες αρτοποιών και η παρουσίαση προϊόντων και τεχνικών. Λαμβάνοντας υπόψιν τους περιορισμούς της πανδημίας, η διεξαγωγή σεμιναρίων και παρουσιάσεων θα μπορεί να γίνεται τόσο δια ζώσης όσο και διαδικτυακά. Υπεύθυνος του εργαστηρίου είναι ο Διαμαντής Παπαπαναγής, Τεχνολόγος Τροφίμων της ΜΥΛΟΙ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.
www.mills.gr

(Visited 81 times, 1 visits today)