Εργαζόμενοι σε πλήρη ρυθμό έρευνας της νέας συγκομιδής σιτηρών και αλεύρων η ομάδα R&D της Millbaker εξετάζει και αναλύει πλήρως, φυσικοχημικά σε ανάλυση πρωτεϊνών, hagberg, υγρασίας, γλουτένης και απόδωση στην αρτοποίηση από αλευρόμυλους της Γαλλίας αλλά και της Ευρωπαϊκής αγοράς, προτείνοντας τις απαραίτητες ενζυματικές λύσεις συστατικών για κάθε τύπο θέματος ξεχωριστά. Σύμφωνα με την ετήσια έκθεση του 2021 η παγκόσμια παραγωγή σίτου αναμένεται στα ίδια επίπεδα με πέρυσι 776,9 Mt ενώ η ευρωπαϊκή παραγωγή έχει αυξηθεί κατά 13,3 εκ. τόνους σε σχέση με την προηγούμενη χρόνια.
www.trofingred.com

(Visited 21 times, 1 visits today)