Λόγω των τρεχουσών εξελίξεων σχετικά με την πανδημία, η 43η Sigep, που είχε αρχικά προγραμματιστεί για τον Ιανουάριο, αναβλήθηκε για τις 12 – 16 Μαρτίου 2022. Η εκδήλωση αναβλήθηκε προκειμένου να διατηρηθούν τα υψηλότερα ποιοτικά και ποσοτικά πρότυπα για τους εθνικούς και διεθνείς επισκέπτες, διασφαλίζοντας έτσι μια ευρεία και υψηλής απόδοσης επιχειρηματική εκδήλωση.
www.en.sigep.it

(Visited 32 times, 1 visits today)