Το νέο project της κορυφαίας Σοκολατοβιομηχανίας CARMIT κέρδισε πρόσφατα η Acmon Systems. Το έργο αφορά στην πλήρη μελέτη και κατασκευή εξοπλισμού αυτόματης τροφοδοσίας δεκάδων υπαρχόντων refiner conches σε συνδυασμό με υπερκείμενα συστήματα τροφοδοσίας πρώτων υλών και μικρο-υλικών. Η διαχείριση της ζάχαρης ξεκινάει από εξωτερικό σιλό και με ειδικό σύστημα ζύγισης και αερομεταφοράς διανέμεται στα σημεία τροφοδοσίας. Το project ακολουθεί αυστηρά πρότυπα υγιεινής και ATEX, ελαχιστοποιώντας την έκκληση σκόνης στο περιβάλλον. Το έργο αναμένεται να αποτελέσει «διαβατήριο» περαιτέρω διείσδυσης σε μια ιδιαίτερα ανταγωνιστική αγορά όπως του Ισραήλ.
www.acmon.gr

(Visited 41 times, 1 visits today)