Ηλεκτρικός αρτοκλίβανος, κατασκευασμένος από υψηλής ποιότητα πρώτες ύλες. Προσφέρει ομοιόμορφο ψήσιμο, δυνατότητα εψήσεως διαφορετικών προϊόντων ανά θάλαμο και μεγάλη οικονομία κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας.

(Visited 120 times, 1 visits today)