Το Επιμελητήριο Καβάλας και το Σωματείο Αρτοποιών Καβάλας πραγματοποίησαν με επιτυχία στην Καβάλα πρόγραμμα πιστοποίησης-κατάρτισης στην τέχνη του αρτοποιού. Οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα απέκτησαν τη διαπίστευση 17024:2012 του ΕΣΥΔ (Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης), η οποία είναι η ανώτερη σε εθνικό επίπεδο. Το κάθε μέλος, με την απόκτηση της εν λόγω διαπίστευσης, είναι κατοχυρωμένο σε μελλοντική αξίωση του κράτους για πιστοποίηση του επαγγέλματος. Η διαπίστευση ισχύει σε όλες τις χώρες μέλη της ΕΕ και ο κάτοχός της έχει το δικαίωμα να ανοίξει κατάστημα ή να εργαστεί στο εξωτερικό, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία της ΕΕ.

(Visited 120 times, 1 visits today)