αρτοποιοσ

47. Ιούλιος-Αύγουστος 2009

Επικίνδυνες διαστάσεις λαμβάνει το πρόβλημα των ακάλυπτων επιταγών στην ελληνική αγορά, καθώς το πρώτο πεντάμηνο του 2009 ξεπέρασε σε ύψος και αριθμό τις ακάλυπτες επιταγές ολόκληρου του έτους 2008.

ΠΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ:

Βέβαια, στην πράξη, το πρόβλημα είναι πολύ σοβαρότερο από ό,τι καταγράφουν οι αριθμοί, δεδομένου ότι πέρα από τις επιχειρήσεις που αδυνατούν να καλύψουν τις επιταγές τους, ο αντίκτυπος της έλλειψης ρευστότητας εμφανίζεται και στις επιχειρήσεις που κρατούν διαμαρτυρημένες επιταγές των πελατών τους. Παράλληλα, οι τράπεζες που ακολουθούν κάποια τακτική διευκόλυνσης εξαντλούν τα περιθώριά τους και δυσκολεύουν τις διαδικασίες προεξόφλησης επιταγών.

Επακόλουθο των πιο πάνω είναι το πρόβλημα να διογκώνεται από μήνα σε μήνα, δίχως να έχει ολοκληρωθεί το πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμά του στην αγορά. Αξίζει δε να σημειωθεί ότι η αδυναμία εξόφλησης επιταγών κατεβαίνει όλο και σε χαμηλότερα ποσά ακόμη και των 500-1000 ¬, γεγονός που καταδεικνύει τη σοβαρότητα του προβλήματος, το οποίο θα πρέπει να αντιμετωπιστεί άμεσα με τη συνεργασία Πολιτείας και τραπεζών στο ζήτημα Τειρεσία αλλά και του προγράμματος εγγύησης του Δημοσίου για κεφάλαια κίνησης σε μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις (αναχρηματοδότηση) το οποίο εξαγγέλθηκε, αλλά θα πρέπει και να προχωρήσει σε άμεση υλοποίηση.

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ:

(Visited 68 times, 1 visits today)