Η Μύλοι Λούλη εξέδωσε την 6η Ετήσια Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης, για τα έτη 2019-2020, σύμφωνα με τα GRI Standards, τον οδηγό δημοσιοποίησης πληροφοριών ESG του Χρηματιστηρίου Αθηνών, το ISO 26000 και εναρμονισμένη με τους Παγκόσμιους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών. Η έκθεση αποτελεί μια καταγραφή όλων των μετρήσιμων υπεύθυνων πρακτικών της εταιρείας, που έχει ενσωματώσει στην καθημερινή λειτουργία και αξιολογείται η αποτελεσματικότητα της στρατηγικής που εφαρμόζεται για τη βιώσιμη ανάπτυξη. Δέσμευσή της να εντείνει τις προσπάθειές της, ώστε να συνεχίσει να μειώνει το αρνητικό αποτύπωμά της και να αυξάνει το θετικό.
www.loulismills.gr/koinoniki-efthyni

(Visited 67 times, 1 visits today)