Με νέες συσκευασίες κοιτάει στο μέλλον η Backem Αφοί Τουντόπουλοι. Οι συσκευασίες χαρακτηρίζονται από το μοντέρνο design, που αντικατοπτρίζει την ενεργή προσήλωση της εταιρείας στη διαρκή ανάπτυξη των προϊόντων και των υπηρεσιών της και ενσωματώνει την νέες τάσεις της αγοράς πάντα σε συνδυασμό με την εξαιρετική ποιότητα και την ολοκληρωμένη τεχνική και συμβουλευτική υποστήριξη. Το νέο design διέπεται από μοντέρνες γραμμές σε χρώματα που υποδηλώνουν τους τρείς βασικούς και αδιαπραγμάτευτους άξονες της προϊoντικής ανάπτυξης της εταιρείας, την τεχνολογική αιχμή, την υψηλή ποιότητα και την αξιοπιστία.
www.backem.gr

(Visited 55 times, 1 visits today)