Πρόκειται για παγωτομηχανή με δυνατότητα χρήσης και ως SELF SERVICE (με κερματοδέκτη). Είναι αερόψυκτες ή υδρόψυκτες, με παραγωγή 34 – 76 Lt/h. Διατίθενται επιτραπέζιες ή επιδαπέδιες, με σύστημα βαρύτητας ή αντλίας αέρος και ψηφιακό χειριστήριο με μετρητή εξαγωγής μίγματος και ένδειξη χαμηλής στάθμης. Διαθέτουν σύστημα αυτοδιάγνωσης βλαβών με ενσωματωμένο επιτηρητή τάσεως καθώς και αυτόματη διαχείριση ψύξης (με βάση το ιξώδες) για σταθερή ποιότητα. Τέλος, έχουν το σύστημα standby / overnight για διατήρηση του μίγματος (<5°C) για περιόδους μη χρήσης.
www.clivanexport.gr

(Visited 72 times, 1 visits today)