Από χθες Τετάρτη 11/12/2019, το δοκιμαστικό περιβάλλον του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ τέθηκε σε πιλοτική λειτουργία και οι χρήστες θα μπορούν να εισέρχονται σε αυτό μέσω της ιστοσελίδας https://trialeservices.yeka.gr.

Σύμφωνα με την 40331/Δ1.13521 απόφαση, όπως εκείνη τροποποιήθηκε με τις 44568/Δ1.14795 και 54286/Δ1.17642 υπουργικές αποφάσεις, θα πραγματοποιούνται δοκιμαστικές υποβολές του εντύπου Ε12.

Ο στόχος των υπηρεσιακών παραγόντων του ΕΡΓΑΝΗ, μέσω της πιλοτικής εφαρμογής, είναι να συνδράμουν οι χρήστες στην προσπάθεια βελτίωσης των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του ΕΡΓΑΝΗ, αφού πρώτα συμβουλευτούν τις αναρτημένες στην αρχική σελίδα οδηγίες υποβολής εντύπου Ε12 σε δοκιμαστικό περιβάλλον, να προβούν στις αντίστοιχες δοκιμές και σε περιπτώσεις εντοπισμού σοβαρών λειτουργικών ζητημάτων να αποστείλουν σύντομη περιγραφή στην ηλ. διεύθυνση [email protected] το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα, 16/12/2019.

Τονίζεται τέλος, ότι τα έντυπα που υποβάλλονται στο δοκιμαστικό περιβάλλον του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ φέρουν τη σήμανση «ΑΚΥΡΟ» και δεν αποτελούν εφαρμογή οιασδήποτε νομοθεσίας.

(Visited 96 times, 1 visits today)