Η Μονάδα Η-80/20, που συνδυάζει θαλάμους ταχείας κατάψυξης με κατάψυξη, είναι αποκλειστικότητα της ΚΟΜΑ Koeltechnische Industrie B.V., της οποίας όλα τα μηχανήματα κατασκευάζονται εξ ολοκλήρου στην Ολλανδία. Στο τμήμα ταχείας κατάψυξης, τα προϊόντα παγώνουν πολύ γρήγορα και αποδοτικά, ενώ αποφεύγεται η δημιουργία μικροκρυστάλλων. Η θερμοκρασία πέφτει στους -38°C και μαζί με την υψηλή κίνηση του αέρα σφραγίζεται η γεύση και η σύσταση στην καρδιά των προϊόντων και επιμηκύνεται ο χρόνος αποθήκευσής τους έως και 14 ημέρες, σύμφωνα με τις εγκατεστημένες μονάδες της ΚΟΜΑ σε όλο τον κόσμο.
www.ankostopoulos.gr

(Visited 142 times, 1 visits today)